Kontakt telefon +387 55 216 123

ŠIROKA PALETA PROIZVODA RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA

VELEDROGERIJA VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA

PRIMJENA STABILNIH, SNAŽNIH, DOBRO KONTROLISANIH PREPARATA JE STAZA USPJEHA U SLUŽBI ZDRAVLJA

Pretraga artikala

Vetahepar

Vetahepar

Lijek za liječenje oboljenja žučnih puteva i jetre

 • Sastav

  menbuton 100 mg

 • Oblik lijeka

  rastvor za injekciju

 • Pakovanje

  plastična bočica 100 ml

SASTAV: 1 ml solucije-injekcije sadrži:

 • menbuton 100 mg
 • dinatrijum edetat
 • natrijum sulfit anhidrovani
 • monoetanolamin
 • benzil alkohol
 • 10% rastvor hlorovodonične kiseline
 • voda za injekcije

GRUPA ŽIVOTINJA: Goveda, ovce, konji, svinje i psi.

INDIKACIJE: Loše varenje, smetnje pri varenju i oslabljeno lučenje jetre, pankreasa i žlijezda sluzokože probavnog trakta. Kao pomoćno ljekovito sredstvo u liječenju ketoze i pri oporavku.

Goveda, ovce: Primarna indigestija, kao rezultat grešaka u ishrani, kao što je prekomjerno hranjenje sa lako svarljivim ugljenim hidratima (acidoza) ili zagađenom hranom ili trulom hranom ili usljed naglih promjena u ishrani. Sekundarna indigestija zajedno sa oboljenjima gastro-intestinalnog trakta i procesima koje se odvijaju unutar abdominalne šupljine. Pri poremećajima u varenju koji se odnose na ketozu, hipomagnezijemiju i hepatičku steatozu (sindrom masne jetre). Oboljenja (trovanja) i toksemije (kod ovaca i nakon porođaja) koje izazivaju poremećaj funkcije jetre. Otkazivanje jetre i pankreasa

Konji: Trbušni grčevi (kolike) koji se razvijaju usljed atonije gastro-intestinalnog trakta i opstrukcije (crijevno nadimanje, nemogućnost prolaska sažvakane hrane do slijepog i debelog crijeva, zatvor). Preopterećenje gastro-intestinalnog trakta i smetnja u procesu varenja usljed prejedanja i obilnog eksudata.
Poremećaji i slabljenje funkcije jetre:
- Toksemija
- Oporavak od ozbiljnih kolika (akutna upala, fekalne opstrukcije u malom crijevu)
- Nakon akutnih infektivnih bolesti i hirurških tretmana.
- Kod gastritisa i otkazivanja funkcije jetre i pankreasa.

Svinje: Loše varenje u vezi sa smanjenjem ili izostankom apetita (anoreksija). Hronično zapaljenje i gastro-intestinalna atonija sa zatvorom (takođe i kod gestacionih svinja nakon prašenja). Trovanje hranom, enteritidis (kobaciloza) u kombinaciji sa antibioticima. Otkazivanje jetre i pankreasa

Psi: Poremećaji u varenju usljed različitih faktora uz znatno smanjenje apetita. Zatvor kao rezultat gastro-intestinalne atonije. Poremećaji sekretornih procesa jetre i pankreasa.

APLIKACIJA I DOZE: Preporučena doza: 1 ml preparata na 10-20 kg tjelesne mase ( što odgovara količini od 5-10 mg menbutona po kilogramu tjelesne mase).

Grupa životinja Doza (ml) Način aplikacije

Goveda

20-50

i.m. ili i.v.

Telad

5-15

i.m. ili i.v.

Ovce

5-6

i.m. ili i.v.

Konj

20-30

i.v

Svinje

10-20

i.v

Prasad

1 -2

i.m.

Psi

0,1 / 1 kg TM

i.m. ili i.v.

Lijek se primjenjuje jednokratno. Kod ozbiljnih slučajeva, moguće je ponoviti dozu nakon 24-48 sati.

KONTRAINDIKACIJE: Ne koristiti kod slučajeva akutnog pankreatitisa, teškog hepatitisa, bilijarne opstrukcije (opstruktivne žutice), mehaničkih crijevnih opstrukcija (intususcepcije, zapetljanja), srčanih bolesti. Ne koristiti kod mačaka. Ne koristiti kod životinja koje boluju od pireksije.

KARENCA:
Meso i klanični proizvodi: 0 dana
Mlijeko: 0 dana

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA: Za primjenu na životinjama.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi VMP: Primjenjivati pomoću duboke intramuskularne injekcije. Kod konja lijek primjenjivati isključivo intravenskom injekcijom, sporim putem (koji ne smije biti kraći od jedne minute). Ne aplikovati na jedno injekciono mjesto više od 20 ml lijeka kod goveda, 10 ml kod svinja i 5 ml kod ovaca. Nakon primjene lijeka, preporučuje se da se životinje ne izlažu sunčevoj svjetlosti najmanje 8 sati.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lijek životinjama: U slučaju nenamjernog samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć ljekara i pokazati mu pakovanje ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Ne koristiti tokom poslednjeg trimestra graviditeta.

Interakcije: Pri upotrebi zajedno sa lijekovima protiv metilja Fasciola, moguća je pojava simptoma kolika.

Predoziranje: Najopasniji simptom predoziranja je srčana blokada. U slučaju blokade srca, potrebno je koristiti lijekove za stimulaciju rada srca.

Inkompatibilnost: Ne koristiti sa solima kalcijuma, kompleksom vitamina B, prokain penicilinom.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 250 C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od sunčeve svjetlosti. Čuvati na suvom mjestu. Ne upotrebljavati nakon isteka roka. Čuvati van domašaja djece.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja pakovanja 28 dana.

PAKOVANJE: bočica a 100 ml

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA: VET-AGRO Sp. z o.o., 18 Melgiewska Str., 20-234 Lublin, Poljska

ZASTUPNIK, UVOZNIK I EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA BiH:"LD farm" d.o.o., Bijeljina