Kontakt telefon +387 55 216 123

ŠIROKA PALETA PROIZVODA RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA

VELEDROGERIJA VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA

PRIMJENA STABILNIH, SNAŽNIH, DOBRO KONTROLISANIH PREPARATA JE STAZA USPJEHA U SLUŽBI ZDRAVLJA

Pretraga artikala

Vetaketam

Vetaketam

Anestetik

 • Sastav

  ketamin hidrohlorid

 • Oblik lijeka

  rastvor za injekciju

 • Pakovanje

  plastična bočica a 10 ml

SASTAV: 1 ml sadrži

 • ketamini hidrohlorid 115,33 mg (ekvivalent 100 mg ketamina)
 • hlorobutanol – 3 mg/ml (u formi Hlorobutanol hemihidrata)
 • voda za injekcije

GRUPA ŽIVOTINJA: Konji, goveda, ovce, svinje, psi, mačke.

INDIKACIJE: Za anesteziju nakon prethodne premedikacije u svrhu sprovođenja kratkih, 10-40-minutnih hirurških procedura koje ne prouzrokuju visceralnu bol (npr. uklanjanje zubnog kamenca, uklanjanje stranih tijela iz usne duplje i jednjaka, rezove na apscesima, rendgenske preglede, kliničke preglede agresivnih i hiperaktivnih životinja).
Za potpunu anesteziju sa premedikacijom, u kombinaciji sa drugim lijekovima (miorelaksantima, analgeticima, drugim anesteticima ili antipsihoticima) (npr. u liječenju preloma kostiju, namještanju istegnuća, kastraciji, amputaciji, carskom rezu, laparotomiji, uklanjanju tumora, rezova apscesa, liječenje kile, krioterapija konjuktivitis follicularisa, kao i za indukciju inhalacione anestezije). Kao induktivni agens kod inhalacione anestezije (na primer pri oftalmološkim procedurama).

APLIKACIJA I DOZE: Proizvod treba primjeniti putem vrlo spore intravenske infuzije.

Vrste životinja:

Doza na 1 kg tjelesne mase

Načini aplikacije:

Psi i mačke:

3,0 – 15,0 mg / kg

i.m. ili i.v.

Konji:

0,8 - 2,2 mg / kg

i.v.

Poniji:

1,65 mg / kg

i.v.

Goveda:

2,0 - 5,0 mg / kg

i.v

Telad:

5,0 mg / kg

i.m

Ovce:

10,0 – 20,0 mg / kg

i.m.

2,2– 4,4 mg / kg

i.v.

Svinje:

10,0 – 15,0 mg / kg

i.m.

2,0 – 5,0 mg / kg

i.v.

Primjena u kombinaciji sa atropinom ili ksilazinom:

Vrste životinja:

Doza :

Mačke

-primjeniti atropin intramuskularno u dozi od 0,05 mg / kg tjelesne mase sa 1,1 mg ksilazina / kg tjelesne mase;
-nakon 10-15 minuta primjeniti do 15,0 mg ketamina / kg tjelesne mase.

Psi

-primjeniti atropin intramuskularno pri dozi od 0,05 mg / kg tjelesne mase, poslije 15 minuta primjeniti 1,1 mg ksilazina / kg tjelesne mase
-nakon 5 minuta primjeniti do 15,0 mg ketamina / kg tjelesne mase.

Konji

-primjeniti ksilazin intravenski u dozi od 1,1 mg / kg tjelesne mase
-nakon 5 minuta,primjeniti 2,2 mg ketamina / kg tjelesne mase, intravenski.
Kod ponija, ketamin treba primjenjivati intravenski u dozi od 1,65 mg / kg tjelesne mase.

Anestezija ketaminom ne traje dugo i traje prosječno: 9,8 minuta u krava, 15 minuta kod ljudi i 24 minuta kod svinja.

KONTRAINDIKACIJE: Ne koristiti kod životinja koje pate od problema sa krvotokom, jetrom ili ili bubrežnom insuficijencijom.
Ne koristiti kod životinja sa hipertenzijom, traumom glave, otvorenom očnom traumom, ili intraokularnom hipertenzijom.
Ne koristiti kod životinja u gestaciji (osim kada postoji indikacija za carski rez).
Ne koristiti kod životinja koje su u šoku ili pretjerano uzbuđene.
Ne koristiti kod životinja kod kojih je ustanovljena epilepsija.
Ne koristiti u slučajevima preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili hlorbutanol.

NEŽELJENA DEJSTVA: Primjena ketamina može da dovede do respiratorne depresije, apneje, otežanog disanja, srčanog zastoja.
Neželjena dejstva ketamina uključuju grčenje skeletnih mišića, tonične i klonične grčeve, ili čak stanja koja se manifestuju povećanim mišićnim tonusom, grčevima i ispuštanjem različitih glasova. Konvulzije kod pasa i konja su uočene i neposredno nakon primjene ketamina i tokom izlaska iz anestezije. Rijetko su primjećivane kod mačaka. Povećanje tonusa skeletnih mišića, tonični i klonični grčevi, opistotonus i prekomerno lučenje pljuvačke je uočeno kod 5% pasa izloženih anesteziji ketaminom.
Ketamin stimuliše lučenje pljuvačke i respiratorno lučenje, što može dovesti do gušenja i opstrukcije respiratornog trakta, u nekim slučajevima i povraćanja - naročito kada se primjenjuje kao monoanestetik kod mačaka i pasa.
U nekim slučajevima može doći do pojave nistagmusa i dilatacije zjenica.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA:
Životinju treba izgladnjivati 12 sati prije primjenjivanja lijeka.
Ketamin stimuliše lučenje pljuvačke i respiratornu sekreciju, što može dovesti do gušenja i opstrukcije disajnih puteva. Zbog toga se preporučuje premedikacija sa antiholinergijskim agensima.
Treba imati na umu da je ketamin najefikasniji kada je u pitanju somatska, a ne visceralna bol, stoga je za punu anesteziju potrebno koristiti komplementarne agense.
Primjena ketamina ne slabi reflekse grkljana ili ždrela kao ni refleks rožnjače.
Nije preporučljivo korišćenje proizvoda bez primjene miorelaksanata u slučaju intervencija na nazofarinksu, larinksu, traheji i bronhijalnom stablu, kao i u dijagnostičkoj endoskopiji.
Pošto će bilo kakav nadražaj intenzivirati date reflekse, intubacija pacijenta može biti otežana. Zbog nedostatka efekta protiv visceralnog bola, stimulativnog dejstva na crevne peristaltike i tonus mišića, ketamin se ne koristi kao monoanestetik kod hirurških procedura na abdomenu i grudnom košu.

POSEBNA UPOZORENJA: Za primjenu na životinjama.
Proizvod treba primjenjivati putem spore intravenske infuzije.
Tokom anestezije ketaminom, kapci pacijenta ostaju otvoreni što rezultira izostankom raspodjele suznog filma i pojavom sušenja rožnjače, te zato oko treba da se zaštiti od sušenja. Pri buđenju iz anestezije ketaminom, može doći do halucinacija i delirijuma. Drugi simptomi mogu uključivati lokomotornu ataksiju, povećanu lokomotornu aktivnost, taktilnu hipersteziju, hiperresponzivnost, čak i agresiju. Životinje treba staviti u mirno i tiho okruženje, zaštićene od samopovrijeđivanja, tokom izlaska iz anestezije.
Doza ketamina se mora smanjiti kod životinja kod kojih je došlo do velikog gubitka krvi. Pošto efekti upotrebe ketamina uključuju ubrzani rad srca, kao i povećanje potrošnje kiseonika i miokardinalne potrebe za kiseonikom, posebna pažnja se mora obratiti prilikom davanja anestetika pacijentima koji pate od bolesti miokarda. Ketamin izaziva umjerenu respiratornu depresiju. Često rezultuje ubrzanim disanjem i povećanjem protoka kiseonika u minuti. Ketamin izaziva karakterističnu respiratornu pojavu produžene apneje nakon inspiracije, te bi stoga trebalo pratiti rad ventrikularnog i pulmonalnog sistema tokom cjelokupnog perioda djelovanja anestezije.
Vetaketam je proizvod sa snažnom akcijom. Posebnu opreznost treba preduzeti kako bi se izbjeglo akcidentalno samoubrizgavanje.
U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć i ljekaru pokazati etiketu ili pakovanje. Nemojte voziti. Ukoliko proizvod dođe u kontakt sa kožom ili sluzokožom, dato mjesto odmah isprati vodom.
Slučajno samoubrizgavanje lijeka osobi koja primjenjuje lijek može dovesti do anestezije, a nakon 10 minuta gubitak svijesti na otprilike 10-15 minuta. Pri izlasku iz anestezije, moguća je pojava amnezije i halucinacija.
Ne koristiti na životinjama u poodmakloj fazi graviditeta - osim kada predstoji carski rez. Ne koristiti tokom laktacije.
U kombinaciji sa ketaminom, ksilazin poboljšava djelovanje anestezije. Ksilazin, detomidin, medetomidin i acepromazin sprječavaju pojavu grčeva nakon primjene ketamina. Atropin sprječava prekomernu salivaciju. Zajednička primjena ksilazina, ketamina i atropina omogućava upotrebu manjih doza lijekova i optimalni tok anestezije. Ketamin pojačava depolarizujući i nedepolarizujući efekat miorelaksanata. Kada se koristi u kombinaciji sa opijatima i benzodiazepinom kao inhalatornim anesteticima, može dovesti do cirkulatorne depresije. Nakon primjene ketamina, smanjuje se potreba pacijenta za inhalatornom anestezijom. Diazepam i midazolam mogu djelimično ublažiti psihomimetičke reakcije. Efekat ketamina se može pojačati pomoću drugih agenasa koji smanjuju aktivnost CNS (kao npr. halotan). Takođe je primjećeno da tiopental može da spriječi ketamin-indukovanu stimulaciju metabolizma mozga i cerebrovaskularnu dilataciju.
Usljed hemijske nekompatibilnosti, ketamin ne bi trebalo kombinovati sa rastvorima barbiturata.
Predoziranje rezultuje depresijom respiratornih funkcija i aritmijom. Simptomi nastaju pri prekoračenju preporučene dnevne doze u višestrukom obimu. Kod konja, nakon premedikacije sa ksilazinom i intravenskom primjenom ketamina u trostruko većoj dozi od preporučene, sljedeći simptomi su uočeni tokom izlaska iz opšte anestezije: ukočenost i tremori mišića, dilatacija zjenica, prekomjerno znojenje, arterijske hipertenzije, tahikardija i povišena temperatura tijela. Kod studija na psima kojima je ketamin ubrizgan intramuskularno u dozi od 4, 20 ili 40 mg / kg tjelesne mase (n = 4 za svaku dozu), dnevno, tokom 6 uzastopnih nedelja, uočeni su gubitak tjelesne težine i anoreksija kod svih ispitnih grupa.

KARENCA:
Goveda, ovce, svinje i konji: Meso i klanični proizvodi – 3 dana. Ne koristiti za ovce i goveda u laktaciji.
Mačke i psi: nije primjenjivo

NAČIN ČUVANJA: Čuvati na temperaturi do 250C, u originalnom pakovanju zaštićeno od sunčeve svjetlosti.
Ne upotrebljavati nakon isteka roka. Čuvati van domašaja djece.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

PAKOVANJE: bočica a 10 ml

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA: VET-AGRO Sp. z o.o., 18 Melgiewska Str., 20-234 Lublin, Poljska

ZASTUPNIK, UVOZNIK I EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA BiH:"LD farm" d.o.o., Bijeljina