Kontakt telefon +387 55 216 123

ŠIROKA PALETA PROIZVODA RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA

VELEDROGERIJA VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA

PRIMJENA STABILNIH, SNAŽNIH, DOBRO KONTROLISANIH PREPARATA JE STAZA USPJEHA U SLUŽBI ZDRAVLJA

Pretraga artikala

O nama

LD farm je jedna od vodećih kompanija u Republici Srpskoj / BiH koja se bavi uvozom i distribucijom veterinarskih lijekova, veterinarskih medicinskih sredstava, nutritivnih dodataka hrani za životinje (premiksa), opreme i instrumenata za veterinu čiju isporuku osigurava veterinarskim organizacijama:

  • Veterinarskim stanicama;
  • Veterinarskim ambulantama;
  • Veterinarskim apotekama.

LD farm je nastao 2007. godine u okviru LD d.o.o., preduzeća za proizvodnju i promet, osnovanog 1990. godine u Bijeljini. Od 2012. godine posluje kao zasebno pravno lice.

LD farm ima izuzetno dobru poslovnu saradnju kako sa inostranim proizvođačima veterinarskih lijekova i opreme, tako i sa krajnjim korisnicima veterinarskih proizvoda. U cilju zadovoljenja potreba svojih kupaca, LD farm ima uspješnu poslovnu saradnju i sa svim ostalim veleprodajama veterinarskih lijekova i opreme.

Saradnja sa naučnim i obrazovnim veterinarskim institucijama u BiH i okruženju predstavlja trajno opredeljenje svih zaposlenih LD farma u cilju usavršavanja u oblasti veterinarskog menadžmenta i veterinarske medicine.

VIZIJA

Izgraditi snažnu i modernu veleprodaju veterinarskih lijekova, među tri vodeće na tržištu, sposobnu za ostvarenje najviših ciljeva u trgovini, distribuciji, zastupanju, istraživanju tržišta i promovisanju farmaceutske i veterinarske nauke u BiH.

MISIJA

  1. Stvaranje snažnih partnerskih odnosa sa veterinarskim organizacijama.
  2. Stalno unapređivanje poslovnih odnosa sa inostranim proizvođačima.
  3. Kontinuirano istraživanje i analiza potreba tržišta.
  4. Praćenje savremenih terapijskih trendova u veterinarskoj medicini.
  5. Raditi prema standardima.